top of page

Informàtica i comunicacions

Al Centre de Joves i Adults t’oferim el PFI d’Auxiliar de muntatge i manteniment d’equips informàtics (PFI IC01).

A qui està adreçat?

El nostre curs és per joves d'entre 16 i 21 anys que no hagin obtingut el títol de graduat o graduada de la ESO.

info

De què es pot treballar un cop aprovat el PFI?

informatica
  • Fent tasques auxiliars en muntatge i manteniment d'equipaments informàtics

  • Enregistrament i verificació de dades i documents

Pla d'estudis

Durada:

 1000 hores (des de principis de Setembre fins a finals de Juliol)

Horari:

 de 8h a 14:30h

Adreça:

c/Molist, 17, Barcelona (Gràcia)

Mòduls de formació professional

Muntatge i manteniment de sistemes i components informàtics

Operacions auxiliars per a la configuració i l'explotació

Instal·lació i manteniment de xarxes per a transmissió de dades

Formació bàsica en prevenció de riscos laborals

Projecte integrat

180 hores de formació en empreses

Mòduls de formació general

Estratègies i eines de comunicació

Entorn social i territorial

Estratègies i eines matemàtiques

Incorporació al món professional

A més a més comptem amb tutories i formació complementària de reforç i aprofundiment.

La superació dels mòduls professionals realitzats és convalidable en unitats de competència del Certificat de Professionalitat de la Formació Professional Bàsica en serveis administratius, definit per l'Institut Català de les Qualificacions Professionals de la Generalitat de Catalunya.

Educacio
bottom of page