top of page

Avís legal

El present avís legal, les condicions generals d’ús i la política de privacitat i protecció de dades de Fundació ACIS - Centre de joves i adults, és part del desig de donar el millor servei i màxima seguretat als nostres usuaris.

Titularitat del domini

  • Fundació Pia Autònoma AGRUPACIÓ CULTURAL I SOCIAL (ACIS) (en endavant Fundació ACIS)

  • Domicili social: C/ Miquel dels Sants Oliver 4, 08024 de Barcelona

  • CIF R-5800396-C

  • Correu electrònic: fundacioacis.secretaria@gmail.com.

  • Inscrita en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia amb el número 00012

 

Objectiu

 

La pàgina web www.acisjovesiadults.cat té per finalitat oferir informació de les activitats i serveis de Fundació ACIS - Centre de Joves i Adults.

Condicions generals d’ús

El titular del lloc web es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, qualsevol modificació o actualització dels seus continguts, de les presents Condicions Generals i, en general, de quants elements integren el disseny i configuració del lloc web. L’accés i navegació en aquesta pàgina implica acceptar i conèixer els advertiments legals, condicions i termes d’ús continguts en ella . El fet d’accedir no implica l’establiment de cap tipus de relació entre Fundació ACIS - Centre de joves i adults i l’usuari. Fundació ACIS - Centre de joves i adults no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de la nostra pàgina web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que accedeix a ells o els utilitza. Tampoc assumeix cap responsabilitat per la informació continguda a les pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per enllaços des de la pàgina web www.acisjovesiadults.cat. L’Usuari s’obliga a utilitzar el Lloc Web i tot el seu contingut d’acord amb el que estableix la llei i en les presents Condicions Generals. Així mateix, s’obliga a fer un ús adequat dels continguts del Lloc Web i a no emprar-los per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers i / o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual, o qualsevol altre norma de l’ordenament jurídic aplicable. Fundació ACIS - Centre de joves i adults no assumeix cap responsabilitat sobre la possible falta d’actualització d’aquest lloc web, ni garanteix que la informació publicada sigui precisa ni completa. Per tant, l’Usuari ha de confirmar que la informació publicada sigui precisa i completa abans de prendre cap decisió relacionada amb qualsevol contingut inclòs en aquest Lloc Web.

Continguts del lloc web i responsabilitat dels usuaris

Fundació ACIS - Centre de joves i adults és la propietària i / o legítima titular del lloc web i del seu contingut. Tots els continguts del lloc web, incloent-hi els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic , són propietat intel·lectual de Fundació ACIS - Centre de joves i adults o de tercers que n’hagin autoritzat l’ús. Fundació ACIS - Centre de joves i adults se’n reserva tots els drets. Respecte al seu contingut, es prohibeix expressament la seva reproducció, distribució o modificació, llevat que es compti amb l’autorització dels seus legítims titulars o resulti legalment permès, sempre que al seu torn es compti amb l’autorització de Fundació ACIS - Centre de joves i adults.

Modificacions de les presents condicions

El titular del domini pot modificar aquestes condicions en qualsevol moment i sense previ avís.

Legislació aplicable i jurisdicció

El present avís legal queda subjecte a la vigent legislació espanyola aplicable. Per la resolució de qualsevol conflicte o litigi que pogués derivar-se de l’accés a aquesta pàgina web, els usuaris i Fundació ACIS - Centre de joves i adults es sotmetran a la jurisdicció i competència dels Tribunals i Jutjats de Barcelona.

bottom of page