Una mica d’ història

La Fundació ACIS va començar les seves activitats l’any 1962, amb el nom d’Agrupació Cultural i Social, com a resposta a les diverses necessitats culturals, socials i espirituals que hi havia en la societat d’aquell temps i, concretament, als barris del Carmel, de la Salut i del Guinardó.

L’Arquebisbat de Barcelona, PER Decret del 1986, va acceptar i reconèixer la transformació de l’esmentada Agrupació en l’actual Fundació Pia Autònoma Agrupació Cultural i Social (ACIS).

Des del seu inici, l’ACIS ha estat oberta a tothom, sense discriminacions ni elitismes per motius socials, religiosos, intel·lectuals o econòmics.

La primavera de l’any 1962 al carrer de les Camèlies, s’inicien les primeres activitats, obertes al barri i dirigides a les noies joves procedents de les fortes onades immigratòries. S’organitzen classes nocturnes, cursets i xerrades per promoure la formació integral i la descoberta del nostre país, que aleshores es trobava en una difícil situació. La bona acollida que tingué ha anat conformant, passats els anys, l’actual estructura de la Fundació i les seves seccions. Aquesta actitud queda ben expressada en l’Ideari de la Fundació, on es descriu l’ACIS com a Entitat Educativa Catalana, Cristiana i d’Iniciativa Social.

L’any 1993 el districte d’Horta Guinardó ens concedeix el premi “Horta Guinardó”, com a reconeixement per la tasca feta i l’arrelament al barri.

La Llar d’Infants ACIS, l’Escola Artur Martorell i el Centre de Joves i Adults són en aquest moments els centres educatius de la Fundació, i donen coherència i unitat a les diverses etapes i nivells del projecte pedagògic de l’entitat.

L’Encant de Gràcia arrodoneix el conjunt de seccions de la Fundació, expandint-se i donant també cabuda a les persones que, havent estat vinculades a l’ACIS, hi volen seguir participant i col·laborant.

La Junta de Patrons de la Fundació està integrada principalment per membres fundadors de l’Entitat i per antics PARES i mares d’alumnes, amb una dedicació altruista i absolutament desinteressada