Projecte d’enjardinament

Acabat el tercer trimestre i el curs escolar els nostres objectius generals s’han assolit. La fase d’enjardinament del parterre de l’estanyol, la construcció del canal de desguàs, la utilització de l’aigua de rebuig de l’estanyol pel reg de l’hort i la sembra i collita d’algunes hortalisses s’han portat a terme amb èxit.