PFI Administratiu

Al Centre de Joves i Adults oferim el Programa d’Auxiliar en Activitats d’Oficina i en Serveis Administratius Generals (PFI AG01).

CURS AUTORITZAT I SUBVENCIONAT PEL CONSORCI D’EDUCACIÓ DE BARCELONA

 Curs acadèmic de 1.000 hores (setembre a juny), en horari de matí a carrer Molist, 17 de Barcelona (Gràcia)

Persona de contacte: Laura Albarracín  –  email:  pfi@acisjovesiadults.cat

 

Els Programes de Formació i Inserció (PFI) proporcionen la possibilitat d’incorporar-se de nou al sistema educatiu per continuar estudis de formació professional de grau mitjà (CFGM) i obren la porta a l’aprenentatge imprescindible per accedir al mercat de treball amb millors possibilitats d’obtenir una ocupació qualificada i duradora.

Amb la superació del curs l’alumnat rebrà la TITULACIÓ del DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.

 A QUI S’ADREÇA?    

Als nois i les noies

 • Que no hagin obtingut el títol de graduat o graduada de la ESO.
 • Que tinguin mínim 16 anys d’edat (o complir-los durant l’any d’inici) i com a màxim 21 l’any d’inici del programa

S’aconsella que estiguin donats d’alta com a demandants d’ocupació al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).

COM S’ESTRUCTURA EL PFI?

MÒDULS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

 • Tècniques administratives bàsiques
 • Arxiu i comunicació
 • Ofimàtica
 • 180 h de Formació en centres de treball
 • Projecte integrat
 • Formació bàsica en prevenció de riscos laborals

MÒDULS DE FORMACIÓ GENERAL

 • Estratègies i eines de comunicació
 • Entorn social i territorial
 • Estratègies i eines matemàtiques
 • Incorporació al món professional

TUTORIA i FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA DE REFORÇ I APROFUNDIMENT

La superació dels mòduls professionals és convalidable  en unitats de competència del Certificat de Professionalitat de la formació professional bàsica en serveis administratius, definit per l’Institut Català de les Qualificacions Professionals de la Generalitat de Catalunya.

 

DE QUÈ ES POT TREBALLAR UN COP APROVAT AQUEST PFI?

Es pot treballar fent tasques auxiliars en l’àmbit de l’administració i la gestió, així com fer l’enregistrament i la verificació de dades i de documents.