PFI Administratiu

flyer 18-19-1

 

 

 

Des del Centre de Joves i Adults de la Fundació ACIS apostem per acompanyar  als joves que es troben en desocupació, en el procés de formació i orientació laboral, per aquest motiu reprenem el Programa d’Auxiliar en Activitats d’Oficina i en Serveis Administratius Generals (PFI AG01) a l’octubre de 2018.

Durada: 1.000 hores, un curs acadèmic (octubre a juny-juliol) 

Lloc: Centre de Joves i Adults ACIS, carrer Molist, 17 de Barcelona (Gràcia)

Horari: dilluns a divendres en horari de matí.

 

 

 

Persona de contacte:  Laura Albarracín      –      email:  pfi@acisjovesiadults.cat

 

Els Programes de Formació i Inserció (PFI) proporcionen la possibilitat d’incorporar-se de nou al sistema educatiu per continuar estudis de formació professional i faciliten l’aprenentatge imprescindible per accedir al mercat de treball amb millors possibilitats d’obtenir una ocupació qualificada i duradora.

 

 • A QUI S’ADREÇA EL PFI?

Als nois i les noies

 1. Que no hagin obtingut el títol de graduat o graduada de la ESO.
 2. Que tinguin mínim 16 anys d’edat (o complir-los durant l’any d’inici) i com a màxim 21 l’any d’inici del programa
 3. Que estiguin d’alta com a demandants d’ocupació al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i,
 4. Que estiguin inscrits al Sistema General de Garantia Juvenil.

 

 • QUÈ ESTUDIARÀS EN AQUEST PFI?
  • Tècniques administratives bàsiques
  • Arxiu i comunicació
  • Ofimàtica
  • Formació bàsica en prevenció de riscos laborals
  • Estratègies i eines de comunicació
  • Entorn social i territorial
  • Estratègies i eines matemàtiques
  • Incorporació al món professional

I a més a més tindràs l’oportunitat de realitzar 200 h de formació pràctica en empreses!!

 

 • COM S’ESTRUCTURA EL PFI?
 1. Mòduls de Formació Professional

1.1 Mòduls referits a títols de formació professional bàsica

1.1.1 Tècniques administratives bàsiques

1.1.2 Arxiu i comunicació

1.2 Mòduls de formació professional específica del perfil professional

1.2.1 Ofimàtica

1.3 Mòduls de formació professional comuns a tots els perfils

1.3.1 Formació en centres de treball

1.3.2 Projecte integrat

1.3.3 Formació bàsica en prevenció de riscos laborals

 1. Mòduls de Formació general

2.1 Estratègies i eines de comunicació

2.2 Entorn social i territorial

2.3 Estratègies i eines matemàtiques

2.4 Incorporació al món professional

 1. Tutoria
 2. Formació complementària de reforç i aprofundiment

 

La superació dels mòduls és convalidable  en unitats de competència del Certificat de Professionalitat de la formació professional bàsica en serveis administratius, definit per l’Institut Català de les Qualificacions Professionals.

 

 • DE QUÈ PODRÀS TREBALLAR UN COP APROVAT AQUEST PFI?

Podràs treballar fent tasques auxiliars en l’àmbit de l’administració i la gestió, així com fer l’enregistrament i la verificació de dades i de documents.

 

 • EN QUINES FAMÍLIES PROFESSIONALS TINDRÀS FACILITAT PER CONTINUAR ESTUDIANT I FER UN GRAU MITJÀ?

Aquest títol té preferència per a l’admissió de grau mitjà de les famílies professionals següents:

ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ

COMERÇ I MÀRQUETING

TÈXTIL, CONFECCIÓ I PELL

VIDRE I CERÀMICA

ARTS GRÀFIQUES