Fundació ACIS

La missió de la Fundació ACIS és la d’acollir i acompanyar infants, joves i adults, en el seu procés de creixement personal i social, tot contribuint a la capacitació i l’educació integral de l’individu. Es centra en particular en totes aquelles persones que es troben en situació de risc d’exclusió social, i vol esdevenir un espai de referència educativa i d’acollida personal.