UEC i PFI ACIS

IMG_1108

La UEC (per a joves de 14 a 16 anys), és un recurs educatiu per lluitar contra l’absentisme i el fracàs escolar. A la UEC els oferim una adaptació curricular de 3r i 4t de la ESO, en grups petits, flexibles i molta acció tutorial. Es basa en dos pilars: l’oferta d’activitats d’aprenentatge molt vinculades a les àrees instrumentals i als tallers i la tutoria individualitzada. La orientació acadèmica i sociolaboral forma part dels nostres objectius. Es treballa en xarxa amb molts agents externs: EAP, psicopedagogs, famílies, educadors de carrer, psicòlegs , centres de salut, etc.

Els PFI (per a joves de 16 a 21 anys), obren la porta de nou al sistema educatiu per continuar estudis de formació professional als joves que no han aconseguit la ESO. Fan pràctiques professionals en centres de treball,  imprescindible per accedir al mercat de treball amb millors possibilitats d’obtenir una ocupació qualificada i duradora. Reben orientació acadèmica i professional, un acompanyament en tot el seu desenvolupament i se’ls ajuda a aconseguir beques per a continuar estudiant i formant-se professionalment.