Composició del Patronat

Patronat de la Fundació ACIS

President Honorari : Josep Serra i Llimona
Presidenta: Isabel Palou Comas
Secretària: Maria Dolors Villas
Tresorer: Antoni Vila Carbonés
Vocals: Esther Tarrida, Miquel Tort, Marta Franco, Esteve Ferrer i Carles Riera