Composició del Patronat

Patronat de la Fundació ACIS

Presidenta: Isabel Palou Comas
Secretària: Mercè Millan Calvet
Tresorer: Antoni Vila Carbonés
Vocals: Esther Tarrida, Miquel Tort, Marta Franco, Esteve Ferrer i Carles Riera