Composició del Patronat

Patronat de la Fundació ACIS

President Honorari : Josep Serra i Llimona
President: Joan Millan
Secretària: Mª Dolors Villas
Tresorer: Miquel Verdaguer
Vocals: Mercè Molina, Isabel Palou, Antoni Vila, Esther Tarrida, Esteve Ferrer.